PUKS

PUKS
Pick Up Kids

Abbreviations SMS and Internet. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pūkš — interj. 1. žr. pūkšt 1: Nuleidi – sniegan tik pūkš tas medis! Mžš. Diedas ištraukė ūšmalą, pūkš, ka tėkš an padlago! Vdšk. Buvo iškaitus, kap virto, pūkš ir nustapino (prigėrė, paskendo) Dbč. Pūkš į Nevėžį i parplaukė Nj. Reik valgyt – pūkš į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pukš — pùkš interj. žr. pukšt: 1. Pùkš ir parlūžo šukos Vl. Šniūras tik pùkš i nutrūko Trk. Kimbąs – pùkš ištrūko uodega Krtn. 2. Įbėgs, į ranką pùkš pabučiuos, i leka KlvrŽ. 3. Pùkš pùkš rūko, tik rūko! Krš. 4. suburbuliavimui, supukšnojimui… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pukš pautukš — interj. plyšimui, sprogimui nusakyti: Ragana gėrė gėrė marias, tik vienu kartu pukš pautukš ir plyšo (ps.) Prng …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • List of Old Boys of St. Joseph's College, Hunters Hill — This is a List of notable Old Boys of St. Joseph s College, Hunters Hill, they being notable former students known as Old Boys of the Roman Catholic Church school, St. Joseph s College in Hunters Hill, New South Wales, Australia. Academics*… …   Wikipedia

  • Geheimzahl — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • Mirko Puk — (* 1884; † 1945) war ab 1942 Justizminister sowie Minister für religiöse Angelegenheiten im Unabhängigen Staat Kroatien NDH. Er kam im Rahmen der Machtergreifung des Ustascha Regimes an die Macht. Mirko Puk stammte aus der kroatischen Stadt Glina …   Deutsch Wikipedia

  • PIN-Code — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • Personal Identification Number — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • Persönliche Identifikationsnummer — Mitteilung einer PIN, die zuvor durch Abdeckung gegen Einsichtnahme gesichert war Eine Persönliche Identifikationsnummer (PIN) oder Geheimzahl ist eine nur einer oder wenigen Personen bekannte Zahl, mit der diese sich gegenüber einer Maschine… …   Deutsch Wikipedia

  • kalūža — ×kalūžà (l. kałuża) sf. (2) bala, klanas, šlapia vieta: Taip tai gerai važiuot, o va kur šitos kalū̃žos – važiuoji, tai pūkš, pūkš Kkl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”